Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
4   นางนัยนภัส สังขนุกิจ   17 ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน
3   นางพนิดา วานิชรัตน์   2 ต.ค. 2563 - 16 ต.ค. 2565
2   นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา   1 ต.ค. 2562 - 1 ต.ค. 2563
1   นางนิยดา หมื่นอนันต์   1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2562

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 913,341