Header Image
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวสุดยอดผลิตภัณฑ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Best Selected Collection)
watermark

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเปิดตัวสุดยอดผลิตภัณฑ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Best Selected Collection)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางโสพิตย์ ฤทธิศร หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกิจกรรมเปิดตัวสุดยอดผลิตภัณฑ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Best Selected Collection) เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 55,711