Header Image
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมซักซ้อมกรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
watermark

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุมซักซ้อมกรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงศ์มูล นักวิชาการพาณืชย์ชำนาญการ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมประชุมซักซ้อมกรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมซักซ้อมหน่วยงานลูกหนี้ เรื่อง กรอบแนวทางเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้งที่ 1/2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประธานคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการชำระหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร เป็นประธานการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 913,385