Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานและการขึ้นทะเบียน GI ของผ้าซิ่นตีนจกโหล่งฮอด-ดอยเต่า
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานและการขึ้นทะเบียน GI ของผ้าซิ่นตีนจกโหล่งฮอด-ดอยเต่า

วันที่ 21 มีนาคม 2567 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานและการขึ้นทะเบียน GI ของผ้าซิ่นตีนจกโหล่งฮอด-ดอยเต่า ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ผู้ผลิต อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายเพิ่มศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า เนื่องจากเป็นสินค้าทางมรดกที่สำคัญของอำเภอฮอดและอำเภอดอยเต่า ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการจำหน่ายมายาวนาน โดยสำนักงานฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน และข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือผลักดันสินค้าในจังหวัดให้รับการขึ้นทะเบียน GI ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 55,756