Header Image
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ก้าวแรกของผู้ประกอบการ กับความก้าวล้ำของนวัตกรรมทางธุรกิจ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
watermark

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "ก้าวแรกของผู้ประกอบการ กับความก้าวล้ำของนวัตกรรมทางธุรกิจ" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสกาวเดือน ยศเวียง เจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า เป็นวิทยาการบรรยายหัวข้อ "ก้าวแรกของผู้ประกอบการ กับความก้าวล้ำของนวัตกรรมทางธุรกิจ" ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุมบัวระวง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการในยุคที่โลกนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 913,385