Header Image
“พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำสินค้าราคาประหยัดร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”
watermark

“พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ นำสินค้าราคาประหยัดร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางโสพิตย์ ฤทธิศร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด อาทิ น้ำมันพืช น้ำตาลทรายขาว ไข่ไก่ ข้าวหอมมะลิ จำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20-40 % และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการ ร่วมจำหน่าย ในงานจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อย "ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง สรุปยอดการจำหน่ายสินค้าจำนวน 57,136 บาท ลดค่าครองชีพได้ 21,760 บาท จำนวนประมาณ 500 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 55,750