Header Image
กรมการค้าภายใน จัดเชื่อมโยงซื้อขาย "ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่" ผ่านตลาดข้อตกลง
watermark

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 
นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นางโสพิตย์ ฤทธิศร หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่” พร้อมลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐานและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ พะเยา โดยมีกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 กลุ่ม ร่วมทำข้อตกลงซื้อขายผลไม้กับ
ผู้ประกอบการค้า จำนวน  12 ข้อตกลง ปริมาณเบื้องต้น 2,555 ตัน (มะม่วง 1,100 ตัน ลำไย 1,450 ตัน ลิันจี่ 5 ตัน)  ณ โรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับเกษตรกรว่ามีตลาดรองรับผลผลิตอย่างแน่นอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 885,403