Header Image
ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
watermark

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดทำบทความสรุปประเด็นคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1.ต้องเก็บนานแค่ไหน

2.หน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบูคคลรวมอยู่ด้วย

3.หน่วยงานของรัฐ...กับข้อมูลส่วนบุคคล

4.เปิดเผยได้แค่ไหน

5.หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอื่นได้ไหม

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 35,982