Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่)
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่)

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม่) เพื่อติดตามสถานะการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่เกิดชึ้น รวมถึงการพิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)จากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม
 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 913,385