Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมอบรมเครือข่าย MOC Zero corruption "ตามส่องวิถีหมาเฝ้าบ้าน ปฏิบัติการล้างคอร์รัปชันประเทศไทย"
watermark

        วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเครือข่าย Moc Zero Corruption ป้องกันเชิงรุกในหัวข้อ "ตามส่องวิถีหมาเฝ้าบ้าน ปฏิบัติการล้างคอร์รัปชันประเทศไทย" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเฝ้าระวังของเครือข่าย MOC Zero Corruption ให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังที่เข้มเเข็ง มีประสิทธิภาพ และเสริสร้างค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีนางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธีเปิด


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 885,414