Header Image
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ" ณ อำเภอสารภี
watermark

        วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ตามโครงการ "ผู้ว่าฯ พบประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ" โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ เยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี ณ วัดอีก้าง (เวียงกุมกาม) เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด ตามโครงการ ฯ โดยประชาชนได้มีข้อเสนอแนะและสะท้อนปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด้ชียงใหม่ ดังนี้

        1. การผลักดันขึ้นทะเบียน GI น้ำผึ้งดอกลำไยเชียงใหม่

        2. สถานการณ์ลำไยในพื้นที่อำเภอสารภี ซึ่งมีอยู่ 23,000 ไร่ เงินหมุนเวียนปีละ 300 ล้านบาท

        ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่. ได้ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ ว่าจากการทำงานที่บูรณาการกันอย่างเข้มแข็งของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร. จะทำให้สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในพื้นที่ ผ่านไปได้ด้วยดี
 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 885,426