Header Image
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ ปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
watermark

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ วันที่แผยแพร่ 6/12/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 891,208